Yhtiö > Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu

Perheyrityksenä VDL Groep on perinteisesti kiinnittänyt paljon huomiota asumis- ja työympäristöihinsä. Näistä ihmisistä ja ympäristöstähän riippuu koko yhtiön olemassaolo. Niinpä VDL Groepille on itsestään selvä asia tukea yhteiskunnan kestävää kehitystä. Sen teemme edistämällä tasapainoa ihmisten, planeetan ja liikevoiton kesken. VDL Groepissa yhteiskuntavastuu on olennainen osa yrityksen toimintamalleja. Vastuullisuuskysymykset otetaan huomioon organisaatiota, tuotantoa ja teknisiä asioita koskevissa päätöksentekoprosesseissa.

Yhteiskuntavastuun jaamme kolmeen osa-alueeseen:

Henkilöstö
VDL Groep on perheyhtiö, jossa kaikki pyörii henkilöstön ympärillä. Ovathan työntekijämme yhtiön ydin. Meille on tärkeää tarjota henkilöstöllemme miellyttävä ja turvallinen työpaikka hyvässä ympäristössä, jossa he voivat myös kehittää itseään.

Tuotteet ja tuotantotavat
Yrityspolitiikkamme tähtää innovaatioihin tuotteissa ja tuotantomenetelmissä. Toive jatkuvasta kehityksestä on olennainen osa yrittäjyyttämme. Kustannusten ja ympäristövaikutusten vähentäminen on mukana kaikissa liiketoiminnoissamme.

Yhteiskunta
VDL Groepin tavoitteena on jatkaa tuotantoa Alankomaissa ja flaamilaisessa Belgiassa sekä strateginen tuotanto alhaisten kustannusten maissa. Toivomme voivamme luoda työpaikkoja näihin maihin. Yhtiönä VDL on keskeisessä asemassa yhteiskunnassa. Osoitamme sosiaalisen läsnäolomme monin tavoin, esimerkiksi tekemällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.